Från att vi föds, behandlas vi på olika sätt beroende på vilket kön vi tillskrivs. Killar lär sig att de inte får gråta, att de ska ta plats och gilla blått. Tjejer lär sig istället att inte får synas för mycket, att vi ska vara förstående och gilla rosa.

Detta kallas för könsstereotypa beteenden, vilket betyder typiska sätt som killar och tjejer förväntas bete sig på. Det kan till exempel betyda att killar ska ha kort hår och gilla fotboll, medan tjejer ska ha långt hår och gilla hästar. Det handlar helt enkelt om att samhället har olika regler för hur killar och tjejer ska vara. Men spelar det egentligen någon roll, att reglerna ser olika ut?

Tyvärr spelar det stor roll. Allt som förknippas med tjejer ses nämligen som sämre än det som förknippas med killar. I samhället anses det till exempel bättre att vara framåt än att vara försiktig. Så långe vi har tydliga regler för hur killar och tjejer ska bete sig, kommer tjejer alltid ha sämre möjligheter än killar. Om en bryter mot reglerna, är det dessutom lätt hänt att hamna i utanförskap i samhället. Vi tillskrivs kategorierna killar och tjejer, istället för att ses som individer med unika personligheter.

Därför tror vi att samhället måste jobba för att upplösa reglerna. Detta betyder dock inte att killar och tjejer måste bli exakt likadana. Om vi väljer att ta avstånd från det typiskt tjejiga, bidrar vi dessutom till att ge det låg status. Vi vill att det ska vara okej för alla att vara hur de vill oavsett könsidentitet. Det är alltså inte dåligt att vara typiskt tjejig, utan det som är dåligt är att samhället skapar regler efter könsidentitet.

Hur upplöser vi då reglerna? Det har vi tyvärr inget svar på, eftersom det kräver en väldigt stor arbetsinsats från samhället. Däremot tror vi att det är viktigt att uppmärksamma detta, eftersom vi vill ha ett samhälle där alla människor värderas lika.

 

Emma Lindskog

Emma Lindskog, Stjärnjouren 

Om Skribenten

Sundbybergs tjejjour

Stjärnjouren är Sundbybergs tjejjour. Vi vänder oss till tjejer och transpersoner. Vi är en feministisk förening, vilket betyder att vi vill ha jämställdhet och lika rättigheter för alla. Vi arbetar på olika sätt med att tjejer och transpersoner ska må bra och ha samma rättigheter som killar.