Stjärnjouren kontaktas av många tjejer och transpersoner som vill prata eller ställa frågor.

 

Ett vanligt ämne brukar vara att tjejer och transpersoner känner sig osäkra på sig själva, hur de förväntas bete sig eller se ut för att passa in och ges ett värde. Vad är det som skapar denna osäkerhet? Vi vet att ansvaret för osäkerheten inte ligger hos tjejerna eller transpersonerna själva.

Sverige brukar ofta ses som ett av de länder i världen där tjejer och transpersoner har det bäst ställt. Det stämmer i vissa avseenden, men det betyder inte att tjejer och transpersoner alls ges samma möjligheter som killar. Överallt i världen kan vi se att tjejer och transpersoner behandlas sämre. Tjejers och transpersoners möjligheter ser förstås olika ut i olika länder, men i grunden handlar ojämställdheten om samma sak. Det handlar om att tjejer och transpersoner värderas lägre än killar och därför ges sämre möjligheter.

Tjejer och killar uppfostras olika och får lära sig olika saker. Killar får lära sig att ta plats och känna sig självsäkra. Pressen på hur de ska se ut och bete sig är inte lika stor. Tjejer däremot, får lära sig att inte ta så mycket plats. De lär sig att de måste tänka på hur de ser ut och beter sig för att till exempel inte ses som uppkäftiga eller lössläppta.

Det är framför allt detta som skapar osäkerhet hos tjejer och transpersoner idag. Det vill säga att killar och tjejer ges olika möjligheter och får lära sig olika saker. Det är också därför tjejer och transpersoner kan känna sig mer osäkra än killar, eftersom de har högre krav på sig hur de ska se ut och bete sig för att inte uppfattas på ett visst sätt.

Det är bland annat detta som vi på Stjärnjouren jobbar med. Vi finns till hands för att lyssna, bekräfta och uppmuntra tjejer och transpersoner att ta plats på lika villkor. Inget problem är för stort eller för litet för att ta kontakt med oss. Vi vill jobba för ett samhälle där tjejer och transpersoner ges samma möjligheter som killar, där våra rättigheter respekteras och uppfylls.

 

Emma Lindskog
Emma Lindskog, Stjärnjouren 

Om Skribenten

Sundbybergs tjejjour

Stjärnjouren är Sundbybergs tjejjour. Vi vänder oss till tjejer och transpersoner. Vi är en feministisk förening, vilket betyder att vi vill ha jämställdhet och lika rättigheter för alla. Vi arbetar på olika sätt med att tjejer och transpersoner ska må bra och ha samma rättigheter som killar.