Förra veckan diskuterades förslaget om att införa en samtyckeslag i den svenska lagstiftningen. Men vad innebär samtycke och varför behövs en sådan lag?

Ordet samtycke betyder helt enkelt att en måste försäkra sig om att den en ska ha sex med verkligen vill. Att inte bara tro eller gissa utan att säkert veta att sexet blir ömsesidigt. All otydlighet och tvekan ska tolkas som ett nej. Det ska inte vara tillåtet att utföra en sexuell handling mot någons vilja.

I Fattapodden berättar Madeleine Leijonhufvud som är professor i straffrätt om hur den nuvarande lagen ser ut.
– Idag är det inte straffbart att ge sig på någon med sexuella handlingar bara för att offret inte vill eller säger nej. Lagen kräver mer. Att man varit utsatt för våld, eller hot eller varit i en särskilt utsatt situation.

En särskilt utsatt situation innebär att offret exempelvis varit mycket berusad, sovit eller varit inlåst när övergreppet ägt rum.
Den nya lagen skulle alltså innebära att det ska räcka med att offret inte ville ha sex, inget annat behövs för att domen ska bli fällande.

De jurister och politiker som varit kritiska mot samtyckeslagen tror inte att den kommer leda till att fler förövare fälls i domstolen. De menar att risken finns att ord kommer stå mot ord, gärningsmannen mot offret.
Madeleine Leijonhufvud svarar på kritiken.
– Lagar kommer inte till för att vi ska få fler i våra fängelser, utan lagar kommer till för att man ska visa att såhär kan man inte göra. Såhär får man inte göra. Målet är inte fler fällningar. Målet är att det ska ske färre övergrepp och därmed färre våldtäktsanmälningar, säger hon.

Andra kritiska röster menar att en inte kan veta säkert om den andra vill ha sex eller ej.
– Jag tror att alla som är någorlunda omsorgsfulla i sitt vanliga liv förstår i samband med sex att det här ”jaet” kan komma i olika former. Alltså inte bara i ord utan att man svarar med handling, svarar på en sexuell handling med att visa att man vill, säger Madeleine Leijonhufvud i Fattapodden.

Förhoppningen är att förändra attityden kring sex och motverka fördomar kopplade till våldtäkt.
En fördom är att våldtäkt handlar om en främling som hoppar fram från en buske och ger sig på offret. I själva verket är det långt vanligare att övergreppen sker inomhus av en bekant, vän eller partner.

Med en samtyckeslag kan vi utgå från lagen som grund för att försöka påverka beteenden och normer i samhället. Normer skapas utefter lagen.

Ett exempel som tas upp i Fattapodden, beskriver hur lagändringen, år 1979, som skulle göra det straffbart att slå sina barn mötte motstånd genom att många sa att det skulle bli svårt att bevisa att ett barn blir slagen hemma. Idag är denna lagen en självklarhet. Lika självklart som det är att vi tycker att föräldrar inte ska slå sina barn.
På liknande vis är samtycke något som i rättssalen kan bli svårt att bevisa, men som kan ändra vår attityd till sexuella övergrepp. Den kan också rikta fokus från skuldbeläggandet av offret och istället leda ljuset mot gärningsmannens ansvar. Samtyckeslagen understryker att sex alltid förutsätter att båda vill.

Här finns mer information om samtyckeslagen, både vanliga frågor och motargument.

Om Skribenten

mm
Reporter

Linda är en 23 årig norrlänning. Hon pluggar genusvetenskap, säljer jeans och skriver för tidningen K. Förutom att skriva, lyssna på fet musik och äta stark mat så är det bästa hon vet att köra fyrhjuling i Norrland.